Tel
Fax
  • Fax
  • 02-192-0896

วิธีการสั่งซื้อ

01

เลือกสินค้า

เลือกสินค้าที่ท่านต้องการ

02

ส่งรายละเอียด

ส่งรายละเอียดมาทางไลน์, อีเมล์, แฟ็กซ์ หรือโทรศัพท์

03

ส่งใบเสนอราคา

ส่งใบเสนอราคามาทางไลน์, อีเมล์ หรือแฟ็กซ์

04

มัดจำ

มัดจำเงิน 50% ของจำนวนเงิน ที่สั่งซื้อสินค้าทั้งหมด

05

ส่งงานตัวอย่าง

ส่งงานตัวอย่างให้แก่ลูกค้า เพื่อยืนยันการผลิต

06

เริ่มผลิต

ลูกค้ายืนยันการผลิตมายังเรา และเราได้เริ่มผลิตงานทั้งหมด

07

ส่งมอบสินค้า พร้อมชำระเงินที่เหลือ

เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ทางเราจะส่งมอบสินค้าทั้งหมดให้แก่ลูกค้า พร้อมกับลูกค้าต้องชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด